Er zijn 40.000 tegels verwijderd bij de oude parkeerplaats aan de Costerweg. Het terrein heeft plaatsgemaakt voor waterberging (vijver/plas) en groen. De parkeerplaats op de Costerweg was een terrein dat nauwelijks gebruikt werd. Bedrijventerrein Pavijen is met deze waterberging beter bestand tegen wateroverlast.

Bedrijventerrein Pavijen is kwetsbaar bij hevige neerslag. Op meerdere plekken is daarom al extra waterberging aangelegd. Bij hevige stortbuien kan het overtollige water nu eerst naar deze waterberging toe om dan in de dagen erna langzaam, via de sloot langs de Wethouder Schoutenweg, weg te stromen. Zo wordt het riool niet extra belast.

Natuurvriendelijke oever

Dankzij de natuurvriendelijke oever kunnen dieren gemakkelijk het water in en uit komen. Op de drassige bodem en in het ondiepe water groeien veel oever- en onderwaterplanten. De natuurvriendelijke oever gaat zich in de komende jaren ontwikkelen tot een zone met bloeiende planten, rietkragen en waterplanten. Tussen deze beplanting kunnen dieren en vissen schuilen en voedsel vinden.

Behoud groen en verhuizing bomen

Er is zoveel mogelijk groen blijven staan en waar dat niet mogelijk was, is het groen verhuisd. De bomen zijn naar de Ghandi-flat in de wijk Terweijde verplaatst.

NK Tegelwippen

Met deze enorme hoeveelheid gewipte tegels staat Culemborg op dit moment op de eerste plaats van kleine gemeente tijdens het NK Tegelwippen 2024. Het NK Tegelwippen duurt nog tot 31 oktober. De wedstrijd is bedoeld om zoveel mogelijk tegels te ruilen voor groen om droogte, hitte en wateroverlast te verminderen. Dit jaar strijd Culemborg in het speciaal tegen gemeente Buren, Tiel, Zaltbommel en West Betuwe in Poule Rivierenland. Kijk voor meer informatie op www.culemborgduurzaam.nl/tegelwippen.

 

Datum plaatsing: 7-5-24