Tussen nu en 2050 gaat in Nederland de aardgaskraan dicht. Dat betekent dat we alternatieve brandstoffen moeten gebruiken. Lees meer over biogas, houtpellets en aardwarmte.

Biogas

Biogas is een vorm van groene energie. Door vergisting van groente- en fruitresten, rioolslib en mest ontstaat biogas. Het biogas wordt eerst gedroogd en gezuiverd zodat het de kwaliteit van aardgas evenaart. Het is een duurzame vorm van energie omdat vergisting voorkomt uit natuurlijke bronnen. Deze bronnen raken niet op én zijn CO2 neutraal. Biogas wordt in Nederland gebruikt om elektriciteit op te wekken. Een varkensstal met 6.000 varkens kan 65 gezinnen van elektriciteit voorzien.

Houtpellets

Houtpellets zijn een vaste brandstof voor in een pelletkachel of cv-ketel. Pellets zijn staafjes gemaakt van samengeperst hout. Hiervoor wordt ook houtafval gebruikt. Door het hoge rendement branden de pellets goed en lang. De kleur van de pellets beschrijven de eigenschappen. Donkere pellets, bijvoorbeeld van eikenhout, branden heter en minder fel. Bleke pellets branden sneller maar hebben een lager rendement. Pelletkachels hebben een automatische schroef die de pellets toevoegen aan je kachel. Fabrikanten geven aan dat de kachels een rendement van 87 tot 90% hebben. Een moderne pelletkachel is uitgerust met temperatuur- en druksensoren. Dit verhoogt de veiligheid van de kachel.

Aardwarmte

Met aardwarmte wordt energie gewonnen door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en diep in de aarde gelegen warmteopslagen. Ook in Nederland is deze techniek in opkomst, vooral voor de temperatuurregeling in grote gebouwen en kassen. Een soortgelijke techniek is koude-warmteopslag. Grondwater, vaak op een diepte van 100 meter, wordt opgepompt. ’s Winters wordt dit gebruikt als verwarming waarna het weer de bodem in wordt gepompt. Aardwarmte kan direct gebruikt worden om te verwarmen en te koelen. Het is ook mogelijk om met aardwarmte elektriciteit op te wekken.