Een klimaatraad, adoptiegroen, aangepast maaibeleid en het versoepelen van verduurzamingsregels voor woningmonumenten. Een greep uit het bestuursakkoord voor de komende jaren. De fracties van Culemborg van Nu, GroenLinks en D66 ondertekenden dinsdagavond 31 mei het Bestuursakkoord 2022-2026 ‘Samen aan de Slag’. Maar wat zijn de plannen als het gaat om duurzaamheid? Energiek Culemborg zet het voor je op een rij.

Culemborg wil in 2040 energieneutraal zijn. Een ambitieus plan met grote uitdagingen. Dit grote doel wordt omgezet in een realistisch plan, de uitvoeringsagenda. Een belangrijk uitgangspunt hiervoor is dat we het samen moeten doen.

Verduurzaming

 • Er wordt een uitvoeringsagenda energietransitie opgesteld. Hierin wordt een routekaart opgenomen. Dit is een plan wanneer welke maatregelen genomen worden die leiden naar een energieneutraal 2040. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen grote en kleine maatregelen:
  • Kleine maatregelen: maatregelen die bewoners zelf kunnen nemen met o.a. behulp van het energieloket.
  • Grote maatregelen: o.a. grootschalige energiebesparing, alternatieve vormen van gas en de uitvoering van de Transitievisie Warmte.
 • Voortzetten duurzaamheidslening.
 • Versoepelen regels voor het verduurzamen van monumenten.
 • In gesprek met inwoners over windenergie, waarbij de gemeente streeft naar een lokaal eigendom van minimaal 50%.

Participatie

 • In de uitvoeringsagenda wordt een participatieagenda opgenomen waarin ook een klimaatraad in zal worden overwogen.

Energiearmoede

 • De gemeente gaat actief aan de slag om energiearmoede tegen te gaan.
 • In samenwerking met Kleurrijk Wonen en particuliere verhuurders worden slecht geïsoleerde woningen met urgentie aangepakt.

De gemeente geeft het goede voorbeeld

 • Gemeente gaat eigen gebouwen (verder) verduurzamen.
 • Gemeente zal kiezen voor energiezuinige apparaten.
 • Duurzaamheid wordt een belangrijk criterium bij inkoop- en aanbestedingstrajecten.
 • Thuiswerken onder ambtenaren wordt gestimuleerd.

Groen en biodiversiteit

 • In gebieden als Volencampen, de waterpartijen in Parijsch, de Plantage en de Redichemse Waard wordt het groen versterkt.
 • Tegengaan van zwerfafval in de wijk.
 • Vergroten van groen in de wijken, ook ter verkoeling in hete periodes.
 • Minder maaien om groen en biodiversiteit te bewerkstelligen.
 • Adoptiegroen: bewoners de verantwoordelijkheid laten overnemen van het beheer en onderhoud van een openbaar stukje groen.
 • Ontmoedigen van gebruik van gif en bestrijdingsmiddelen.
 • De gemeente gaat aan de slag met klimaatadaptatie door bijvoorbeeld subsidie voor groene daken en het vervangen van tegels door groen.
 • Groener maken van de binnenstad, Pavijen en van leefomgevingen bij woningbouw en stedelijke vernieuwing.

Benieuwd naar het hele verhaal? Lees hier het: Bestuursakkoord 2022-225 | Samen aan de slag.

 

Datum plaatsing: 3-6-22