Halverwege 2023 gaat Het Jach opnieuw ingericht worden. Ook de huidige bomen – de dakplatanen – moeten wijken voor de herinrichting. De dakplatanen hebben ±25 jaar op Het Jach gestaan en hebben inmiddels elders in Culemborg een nieuwe standplaats gekregen.

De dakplatanen zijn op de volgende plekken geplaatst:

  • Speeltuin in de Jekerstraat
  • Brede school West – Distelvlinderlaan
  • Ramstoren – Lange Meent

Om het groene karakter te behouden is er, tot het moment van de definitieve herinrichting, tijdelijk ander groen teruggeplaatst. Ook dit groen zal na herinrichting van Het Jach een nieuwe bestemming krijgen.

 

Bron: gemeente Culemborg

Datum plaatsing: 2-3-23