Danny woont met zijn partner en hun twee dochters op Ridderstraat 1 in de binnenstad. Om het huis toekomstbestendig én comfortabel te maken zijn ze regelmatig aan het klussen. Een kostbaar en langdurig traject. Ze hebben recent in 12 ramen het enkelglas vervangen door isolerend vacuümglas. “Als we onze monumenten niet verduurzamen rotten ze gewoon weg. Verduurzamen is noodzakelijk als je monumenten met historische waarden wilt behouden.”

Vacuümglas

“Sinds kort hebben we vacuümglas. Het fijne aan dit isolerende glas is dat het dun is. Het glas past daardoor in de originele kozijnen. Het glas is duur, maar wel een stuk goedkoper dan ander (goedgekeurd) isolerend glas waarvoor we de kozijnen hadden moeten vervangen. In het glas zie je kleine stipjes, dit zijn afstandhouders. Dat was eerlijk gezegd even schrikken toen ik het zag, want je verwacht gewoon dat ramen ‘leeg’ zijn. Maar eigenlijk zie je het niet als je er niet op let. Gluur gerust even naar het raam als je voorbijloopt.”

Wist je dat je ook subsidie kunt krijgen op isolerende maatregelen bij monumenten? Lees hier meer.

Heb je een vergunning nodig voor glasisolatie?

“Woon je in een rijks- of gemeentelijk monument dan moet je voor het plaatsen van glas- en vensterisolatie een vergunning aanvragen. Die krijg je, mits je aan de voorwaarden voldoet en de vergunning correct aanvraagt. Ik vond dat geen makkelijke klus. Maar het is gelukt!”

Lees meer over glasisolatie voor monumenten in Culemborg.

Voorbeeld van het raam met vacuümglas met de bijbehorende stipjes. Achter het raam zie je luiken zoals aanwezig bij veel monumenten in de binnenstad van Culemborg.

Wat is de terugverdientijd van de nieuwe ramen?

“Eigenlijk zijn bijna alle energiebesparende maatregelen voor een monument niet binnen afzienbare tijd terug te verdienen. Dat komt doordat zowel het materiaal als de installatie relatief prijzig zijn. De reden dat wij toch zijn gaan verduurzamen, is dat je er een toekomstbestendigere en comfortabelere woning voor terugkrijgt.”

Hoe doen andere monumenteigenaren in Culemborg dit?

“Ik zie in de binnenstad monumenteigenaren zonder vergunning aan de slag gaan met (niet-goedgekeurd) glas en kozijnen. En dat is begrijpelijk. Nu de lokale regelgeving wordt versoepeld en toegankelijker wordt gemaakt door de Werkgroep Duurzame Monumentenzorg Culemborg is het makkelijker om een vergunning te krijgen.”

Lees meer over de Werkgroep Duurzame Monumentenzorg Culemborg.

Hoe heb jij je georiënteerd op het verduurzamen van je monument?

“Eerst veelal zelf, via het internet. Later kwam ik  in contact met de Werkgroep Duurzame Monumentenzorg. Wim (aanspreekpunt van de werkgroep) kwam bij mij thuis en we spraken de mogelijkheden door. Hier heb ik veel aan gehad. Ik realiseer me nu veel beter wat het effect van de ene maatregel is op de andere. Zo moet je goed aan de ventilatie denken als je gaat isoleren.”

Maak ook gratis een 1-op-1 keukentafelafspraak met de dumo-adviseur van de werkgroep. Dit gesprek wordt je aangeboden door gemeente Culemborg en is mogelijk in te plannen voor februari en maart 2024.

Wat staat er nog meer op de planning?

“We hebben al eens gekeken of we het huis warm konden krijgen als we de cv op 50 graden zouden zetten. Dat zou namelijk betekenen dat je huis gereed is voor een warmtepomp. Helaas is dat niet het geval, dus we moeten meer isoleren. Wat als eerst op de planning staat is het aanbrengen van ventilatieroosters in de kozijnen beneden. Ventileren is belangrijk voor een goede luchtkwaliteit in huis.”

Wil je ook ervaring en tips uitwisselen met andere monumenteigenaren in Culemborg. Meld je dan aan voor de Whatsappgroep via deze link.

De woning op Ridderstraat 1.

Datum plaatsing: 9-2-24