Het Nationaal Warmtefonds biedt nu ook een Energiebespaarlening aan kleinere Vereniging van Eigenaren tussen de twee en acht wooneenheden. Hiermee kunnen kleinere VvE’s hun verduurzamingsplannen financieren. Particuliere eigenaar-bewoners, VvE’s vanaf acht wooneenheden en scholen konden al langer bij Warmtefonds terecht voor verantwoorde en betaalbare financiering voor verduurzaming. 

Te weinig geld in VvE-kas

In Nederland zijn er ruim 100.000 kleine VvE’s.  De meeste hebben nog geen verduurzamingsmaatregelen kunnen treffen. Vaak willen bewoners wel, maar zit er te weinig in kas om de plannen te kunnen uitvoeren. Een Energiebespaarlening is dan een goede optie.

Laagdrempelig financieren

De Energiebespaarlening voor kleine VvE’s (tussen twee en acht wooneenheden) is laagdrempelig opgezet. Omdat de leningen kleiner zijn en de verduurzaming minder complex hoeft de kleine VvE geen maatwerk energieadvies, meerjarenexploitatiebegroting of meerjarenonderhoudsplan in te dienen. Wel moeten alle VvE-leden achter het plan staan en mogen er geen betalingsachterstanden zijn.

Over het Warmtefonds

Het Nationaal Warmtefonds biedt verantwoorde en betaalbare financiering voor de verduurzaming van huizen en gebouwen van eigenaar-bewoners, Verenigingen van Eigenaars en scholen. Het Warmtefonds is opgericht in 2013 (toen als Nationaal Energiebespaarfonds) en opereert in opdracht van de Rijksoverheid.

Bekijk de voorwaarden van de VvE Energiebespaarlening.

Quickscan: komt mijn VvE in aanmerking voor de Energiebespaarlening van het Warmtefonds?

 

Bron: Warmtefonds

Datum plaatsing: 2-1-22