Het Hof en Jach worden heringericht en de ontwerptekeningen zijn nu bekend. Bij deze herinrichting wordt rekening gehouden met klimaatverandering (biodiversiteit, droogte en wateroverlast). Zo komen er groene daken, insectenhotels, klimplanten, waterdoorlatende parkeerplaatsen, waterberging, ledverlichting, bomen én gezellige bankjes. Kortom een aantrekkelijker stukje Culemborg. In het derde of vierde kwartaal van 2023 zullen de werkzaamheden starten.

Waarom?

Met de vaststelling van het beleidsstuk ‘Regieplan Openbare ruimte Versterkte Binnenstad’ door de raad is er besloten om Het Jach en Het Hof opnieuw in te richten. Met de vergroening van Het Jach en Het Hof speelt de gemeente in op klimaatverandering en wordt de binnenstad aantrekkelijker.

Herinrichting Het Hof

Het Hof wordt opnieuw ingericht om de parkeerplaats en de route naar de oude binnenstad groener te maken. Daarnaast wordt Het Hof beter bestand tegen hevige regenbuien door het tijdelijk vasthouden van water in de groenvakken. Ook wordt dit stukje Culemborg een fijnere plek. Door groen en bankjes toe te voegen wordt het aantrekkelijker om hier te verblijven. Verder is er extra aandacht voor de historie van de stad. De parkeerplekken aan de zuidelijke kant bij de oude stadsmuur worden verwijderd en de oude lantaarnpalen worden voorzien van ledverlichting.

Lees meer: https://www.culemborg.nl/herinrichting-van-het-hof

Herinrichting Het Jach

Het Jach wordt opnieuw ingericht tot een prettige verblijfplek in de binnenstad. Bewoners en ondernemers kijken straks uit op een groene omgeving. Bezoekers kunnen over Het Jach lopen en even zitten om van een ijsje te genieten. Verspreid over Het Jach komen er groenvakken met vaste planten en bomen. Ook plaatst de gemeente oude molenstenen (grote ronde stenen) die voorzien zijn van gaten om te dienen als insectenhotel. Door insecten te trekken blijven de planten en bloemen op Het Jach mooi en gezond. De parkeerplaatsen worden zo aangelegd dat er gras tussen de stenen op de parkeerplaats kan groeien. De ronde gebouwtjes op het plein worden voorzien van klimplanten en een groen dak. Het plein krijgt verschillende zitelementen en bankjes zodat Het Jach meer uitnodigt tot verblijf. Fietsers parkeren straks op de nieuwe fietsparkeerplekken bij de ronde gebouwtjes en de Schuttersbrug.

Lees meer: https://www.culemborg.nl/herinrichting-van-het-jach

Samenwerking

Een mooie samenwerking (en met heel veel werk achter de schermen) van Collectief Centrum CLMBRG – werkgroep Aantrekkelijke Omgeving Binnenstad, gemeente Culemborg, vastgoed, ondernemers en in participatie met omwonenden en belangengroepen.

 

Bron: gemeente Culemborg

Datum 26-4-23