Het beheer van de openbare ruimte omvat veel taken. Naast het openbaar groen, openbare watergangen, straatreiniging en het legen van afvalbakken, vergt ook het openbaar grijs zoals verharding het nodige onderhoud. De essentie daarbij is een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is. Daarnaast wordt duurzaam werken steeds vaker een belangrijke ambitie, zo ook bij de afdeling beheer van gemeente Culemborg.

Centraal doel hierbij is het verbeteren van onze leefomgeving, door middel van minder uitstoot van CO2 en fijnstof, maar ook het verminderen van geluidsproductie is een essentieel onderdeel. Waar mogelijk zet de afdeling beheer van gemeente Culemborg steeds vaker in op duurzaamheid en daar horen elektrische auto’s, elektrisch gereedschap en elektrische machines bij.

Inmiddels zijn daar de nodige stappen in gezet. Voor het legen van afvalbakken en het daarbij afvoeren van vrijkomend afval worden inmiddels al enige jaren twee elektrische auto’s ingezet. Ook bij andere taken in de openbare ruimte wordt, zoveel als mogelijk, gebruik gemaakt van elektrisch gereedschap. Jaarlijks vinden er wijkgericht onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte plaats waarin verschillende disciplines van werkzaamheden gecombineerd worden. Daarin worden onder andere kolken gezogen, watergangen opgeschoond, hagen gesnoeid, straatmeubilair gerepareerd, machinaal geveegd en straten machinaal onkruidvrij gemaakt.

Tijdens deze werkzaamheden wordt onder meer gebruik gemaakt van elektrische bladblazers, elektrische heggenscharen en elektrische bosmaaier. Bij het wijkgericht onderhoud werken we samen met een aannemer, Bron Groenvoorziening. Tot voor kort maakten zij bij het verwijderen van onkruid op verharding gebruik van een borstelmachine met verbrandingsmotor. Zij hebben deze machine inmiddels vervangen door een elektrische borstelmachine.

De elektrische borstelmachine wordt ingezet voor een schoon Culemborgs straatbeeld, en sluit volledig aan bij de ontwikkeling van verduurzaming van de werkzaamheden in de openbare ruimte. Samen stap voor stap op weg naar een duurzamer beheer openbare ruimte….

 

Harry’s week

Wijkopzichter Harry deelt regelmatig over de werkzaamheden van de buitendienst. Wat doen zij aan het groener maken van de stad? Lees de verhalen van de buitendienst.

 

 

 

Datum: 1-11-23