Een kort verhaaltje over de herinrichting van beplanting in de Seringeboom. Afgelopen jaar waren m’n collega’s en ik aan het werk op de splitsing van de Wilgeboom en Noteboom. We waren bezig met het onderhoud van een plantenvak, in dit geval een plantenvak met rozenbottels. Tijdens deze werkzaamheden werd ik aangesproken door een echtpaar welke wonen in de Seringeboom. Ze hadden het verzoek of de twee plantvakken in de Seringeboom vervangen konden worden. Hun motivatie achter dit verzoek was vanwege het feit dat de beplanting niet mooi meer was en het inmiddels ook voor een gedeelte overwoekerd was door wilde bramen. In dit geval kon ik naar hun toe niet anders beamen dan dat dit ook zo was. De beplanting, in dit geval Symporicarpos ‘chenaultii hanhcock’, staat er inmiddels 40 jaar in, en soms is vervanging dan nodig.

De vraag over de herinrichting van de plantvakken kwam overigens niet alleen van dit echtpaar, maar namens hen ook van andere omwonenden van zowel Seringeboom, Noteboom als Wilgenboom. Op mijn advies hebben ze dit verzoek ook schriftelijk ingediend bij de gemeente. Uiteindelijk heeft dit er toe geresulteerd dat er een bewonersavond met omwonenden georganiseerd werd waarbij over en weer naar wensen en mogelijkheden gekeken werd. Een verzoek danwel wens van omwonenden was om ook enkele Seringen te planten, iets wat inmiddels ook gerealiseerd is. Het uiteindelijke resultaat, twee nieuw heringerichte plantvakken met een diversiteit aan beplanting.

Een mooi vorm van symbiose tussen bewoners en gemeente.

 

Harry’s week

Wijkopzichter Harry deelt regelmatig over de werkzaamheden van de buitendienst. Wat doen zij aan het groener maken van de stad? Lees de verhalen van de buitendienst.

 

 

Datum plaatsing: 3-4-23