De buitendienst bestaat uit de Groene Stad, Blauwe Stad en Leefbare Stad. Drie teams met ieder z’n eigen specialiteiten maar eigenlijk ook als één. Dagelijks worden er dan ook weer de nodige werkzaamheden op allerlei gebieden verricht.

 • Machinaal reinigen van straten en wegen
 • Aanleg en onderhoud speeltuinen
 • Gladheidbestrijding
 • Inzet bij inrichting opvanglocaties voor vluchtelingen
 • Fruitbomen snoeien
 • Onderhoud pompgemalen
 • Aanleg van geveltuinen
 • Plaatsen van straatnaamborden en verkeersborden
 • Maaien van bermen
 • Knotten van wilgen
 • Inrichten en zo ook weer opruimen van stemlokalen bij verkiezingen
 • Legen van afvalbakken
 • Straatkolken zuigen
 • Zieke bomen kappen
 • Gezonde bomen planten
 • Aanleg en onderhoud van groenvakken
 • Toepassen van ‘maai mei niet’ (zo krijgen plantjes de kans om te groeien dit tot bevordering van allerlei beestjes zoals bijen, vlinders en kevers)
 • Vlaggen bij Koninklijke feestdagen, dodenherdenking et cetera
 • Zoutvoorraad voor gladheidbestrijding op peil houden
 • Piketdienst bij calamiteiten
 • Kerstbomen plaatsen Markt en Varkensmarkt
 • Illegale vuilstort opruimen
 • Aanplanten van bloemen rondom oorlogsmonumenten
 • Begeleiden natuurfeestdag voor scholieren
 • Kinderboerderij
 • Sloten uitmaaien

Dit en nog zoveel meer werkzaamheden passeren dagelijks, wekelijks, maandelijks dan wel periodiek de revue bij medewerkers van de buitendienst. Altijd weer onderweg!

 

Harry’s week

Wijkopzichter Harry deelt regelmatig over de werkzaamheden van de buitendienst. Wat doen zij aan het groener maken van de stad? Lees de verhalen van de buitendienst.

 

 

Datum plaatsing: 27-3-23