Inwoners kunnen er al een tijdje van genieten, maar vorige week vond de officiële opening plaats van de herinrichting aan het Hof en het Jach. Een belangrijk onderdeel dat hoort bij een groter geheel om de ruimtelijke toekomst van de binnenstad te verbeteren.

De metamorfose van het Hof en het Jach is onderdeel van het vastgestelde regieplan binnenstad. Een plan wat ervoor moet zorgen dat de identiteit van onze stad wordt verbeterd als versterkte middeleeuwse vesting. Door het aanbrengen van meer groen en klimaatadaptieve maatregelen wordt de ruimtelijke kwaliteit verbeterd en de economische kracht van de binnenstad versterkt. Het vraagt om goede samenwerking tussen gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners.

Resultaat metamorfose

Ook dit project werd gezamenlijk opgepakt door inwoners, betrokkenen van de werkgroep aantrekkelijke binnenstad en de gemeente. Resultaat? Een zichtbare bijdrage aan een groenere entree van de binnenstad, aantrekkelijker voor fietsers en voetgangers, beter bestand tegen heftige regenvallen en extreme warmte, een grotere biodiversiteit en een stadsmuur die beter tot zijn recht komt en de parkeerplaatsen in stand bleven.

Waarom herinrichting van deze twee pleinen?

Het Jach, gelegen aan een drukke entree van de oude binnenstad van Culemborg, is een locatie met rijke historische waarde. Ooit omringd door groen, was deze plek de laatste jaren versteend en kampte met problemen zoals hittestress, wateroverlast, en een gebrek aan biodiversiteit. De metamorfose van de pleinen werd het antwoord op de dringende behoefte aan vergroening en verbetering van de leef kwaliteit in de binnenstad.

Klimaatadaptieve maatregelen

Het is een groene en aangename entree naar de binnenstad geworden. Er is voor meer dan 4.000 m² planten aangebracht. Dit project is voor het belangrijk deel gesubsidieerd door de provincie omdat het een grote bijdrage levert aan de regionale en lokale maatregelen voor klimaatadaptatie. Maatregelen omvatten onder andere waterretentie, biodivers groen en het tegengaan van hittestress. Dit wordt gerealiseerd door de aanleg van wadi’s, groene daken en gevels, en het gebruik van inheemse beplanting die de biodiversiteit bevordert.

Opening

Tijdens de opening waren de aannemers aanwezig om toelichting te geven op hun werkwijze, is uitgelegd welke planten geplant zijn en vertelde Sander Booms, adviseur Ontwikkeling over de totstandkoming van dit project. Vanuit de provincie Gelderland was Reindert Augustijn aanwezig. Wethouder Monica Wichgers, ruimtelijke ordening benadrukte dat dit project een mooi voorbeeld is waarin belangrijke aspecten als erfgoed, groen en klimaatadaptatie samenkomen. Ze noemde het: “Het begin van een nieuw tijdperk van duurzame stedelijke ontwikkeling in Culemborg.”

Datum plaatsing: 30-5-24