22 juni | Stadszaal van het Stadhuis | 20.00

Woon je in een woning met beschermd stadgezicht en wil je verduurzamen? Dan kan het zijn dat je een vergunningplicht hebt of dat je je maatregel niet mag uitvoeren. Dat geldt ook voor zonnepanelen. Zowel bewoners als onze gemeente willen deze regelgeving versoepelen met behoud van het monumentale karakter. De gemeente organiseert een bijeenkomst op 22 juni waarin nieuwe ideeën worden gepresenteerd en waar je als belangstellende op kunt reageren.

Waarom zijn er zoveel regels?

Sinds 1974 is de binnenstad en een aantal omliggende gebieden aangemerkt als beschermd stadgezicht. Hiermee is het karakter van de binnenstad beter te beschermen. Dat betekent dat als bewoners de buitenkant van hun woning willen aanpassen, ze een omgevingsvergunning nodig hebben.

Gemeente bereid tot versoepelen regelgeving

Door de grote klimaatproblematiek zijn sommige gemeenten nu bereid om regels te versoepelen. Ook inwoners geven aan graag energie te willen opwekken met zonnepanelen. Gemeente Culemborg heeft ideeën voor nieuwe regelgeving en wil dat graag delen met de bewoners. Ook staat de gemeente tijdens de informatieavond open voor de inbreng en ideeën van bewoners.

Aanmelden van via: info@culemborg.nl.

 

Datum plaatsing: 17-6-22