Onze omgeving verandert. Er komen steeds meer windmolens en zonneparken in ons land. En daar profiteren bewoners nu nog meestal niet van mee. De meeste molens nu zijn geen lokaal eigendom. Maar daar komt verandering in, want steeds vaker zijn er grote zon- en windprojecten die wel werken met lokaal eigendom. Wat is lokaal eigendom precies? We leggen het uit!

Om de klimaatdoelstellingen van 2050 te halen zullen we onze energie anders moeten gaan opwekken en gebruiken. Het inzetten van zon en wind staat steeds vaker op de agenda. In de RES, de Regionale Energie Strategie, staat waar dat het beste geplaatst kan worden. Als inwoner kun je op verschillende momenten meedenken en je mening geven op de plannen. Maar dat niet alleen. Je kunt ook mede-eigenaar worden.

Streven naar 50% lokaal eigendom

In het Nederlandse klimaatakkoord is afgesproken dat we streven naar een lokaal eigendom van 50%. Dit zijn zowel inwoners als bedrijven. Zo wordt de verhouding rechtgetrokken tussen projectontwikkelaars, bewoners en bedrijven. Je kunt dan meebeslissen over het project en de opbrengsten.

Verschil financiële participatie en lokaal eigendom

Als mede-eigenaar moet je er rekening mee houden dat je financieel risico loopt. Als je alleen financieel participeert investeer je in een project en krijg je daar rendement voor terug.

Bewoners positief over lokaal eigendom

De ervaring leert dat deelnemers hun lokaal eigendom als positief ervaren. Het zeggenschap en de opbrengsten dragen daaraan bij.

Zijn er momenteel (aanstaande) projecten in Culemborg met lokaal eigendom?

Momenteel zijn er geen actieve projecten in Culemborg met lokaal eigendom. De verwachting is dat dat wel in de toekomst zo zal zijn.

 

Bekijk de video van de RES voor een verdere uitleg over lokaal eigendom.

Heb je een vraag over dit onderwerp? Mail dan naar info@npres.nl.

Datum plaatsing: 17-7-22