Deze week start de gemeente met het kappen van tientallen zieke en dode bomen. Professionele inspecteurs hebben de zieke en stervende bomen jarenlang gemonitord en constateren nu dat er takbreuk dreigt of het gevaar van omvallen De bedoeling is om in totaal zo’n 150 bomen te rooien en deze bij voorkeur te vervangen door inheemse, biologisch gekweekte bomen die sterker zijn en/of toepasselijker.

In samenwerking met de gemeente heeft MilieuMonitor Culemborg een kapschema gemaakt. Daarin vind je op alfabetische volgorde jouw straat terug met de boom of bomen die er gerooid worden. MilieuMonitor Culemborg (MMC) heeft ook een aantal plakkaten aangebracht naast de bomen. Via een QR-code op het plakkaat krijg je meer informatie over de redenen van kap (de ziekte) en welke boom er terugkomt. Het kapschema staat ook op http://www.Culemborg.nl/beheer-bomen.

Fotobijschrift: V.l.n.r.: Leny Nolten, Anneke Mol en Margriet Hunfeld van MilieuMonitor Culemborg bij het boomplakkaat met uitleg over de redenen van kap en de boom die ervoor terugkomt. Foto Martin Smaling

MilieuMonitor Culemborg

MilieuMonitor Culemborg is opgericht door de drie Culemborgse vrouwen Anneke Mol, Leny Nolten en Margriet Hunfeld. Hun doel is om inwoners gerichter te informeren over natuurontwikkelingen en ingrepen in hun eigen omgeving. En de communicatie daarover te verbeteren, zodat inwoners zich meer betrokken voelen bij het lokale natuurbeheer in en rond hun woonplek. Het initiatief voor de MilieuMonitor is ontstaan uit de talrijke vragen en zorgen bij veel inwoners zodra bomen gekapt worden, bermen (vroegtijdig) gemaaid of sloten worden geschoond. Vooral nu de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt, hebben inwoners behoefte aan duidelijkheid. MilieuMonitor Culemborg werkt samen met de afdeling Beheer en Plantrealisatie van de gemeente. De lijnen zijn kort blijven en de MMC kan snel inspelen op nieuwe natuurontwikkelingen.

Datum plaatsing: 26-2-24