Deze maand is de nieuwe werkgroep MilieuMonitor Culemborg opgericht. Initiatiefnemers Margriet Hunfeld, Anneke Mol en Leny Nolten starten daarmee hun eerste actie op het Rondeel waar 55 zieke bomen gekapt moeten worden.

De drie initiatiefnemers van MilieuMonitor Culemborg met vlnr: Leny Nolten, Anneke Mol en Margriet Hunfeld op Het Rondeel bij een zieke iep die is omgewaaid. Foto: Cyril van Dijk

Uitleg bomenkap

Door MilieuMonitor worden deze week plakkaten aangebracht op die bomen. Zodat iedereen via een QR-code kan lezen waarom deze boom gekapt wordt en welke boom ervoor terugkomt. Op die manier worden inwoners gericht(er) geïnformeerd over ingrepen, aanpassingen of ontwikkelingen van de natuur in hun eigen omgeving. Zoals bijvoorbeeld over het beschermen van kwetsbare dieren als padden, insecten, hazen, konijnen, weidevogels of kinderboerderij- en kooidieren. Evenals over het terugdringen van pesticiden, drijfmest en schadelijk maaibeleid.

> LEES MEER OVER BOMENKAP BIJ HET RONDEEL

Communicatie over natuuringrepen

Verder wil MilieuMonitor Culemborg, die samenwerkt met Stichting Milieuwerkgroep Buren e.o., lokaal natuurschoon ondersteunen en de communicatie over natuuringrepen verbeteren, vooral nu de nieuwe Omgevingswet eraan komt. Daarin staat vaak onbegrijpelijk jargon wat tot onverschilligheid en onbegrip kan leiden voor de natuur. Kreten als ‘Ecologische hoofdstructuur’, ‘corridors’, ‘biodiversiteit’ of ‘Natura 2000 gebieden’ worden bedacht op planbureaus en zijn voor een gemiddelde burger nauwelijks meer te snappen. Zodat veel mensen een reëel beeld verliezen van de natuur. Daarom wil MilieuMonitor Culemborg belangrijke natuurontwikkelingen volgen, lokaal natuurnieuws publiceren en bezwaarprocedures starten tegen onwenselijke of onnodige natuurvernietiging. Nu er op Het Rondeel in december 55 zieke iepen worden gekapt, brengt de Milieuwerkgroep plakkaten aan op die bomen voor uitleg over de reden van kap met informatie over de herplant van nieuwe bomen.

Wilt u meer weten over deze werkgroep of hebt u tips, dan is het contactadres:
milieumonitorculemborg@gmail.com

 

Datum plaatsing 27-11-2023