Presentatrice Lisa Wade, onder meer bekend van het radioprogramma Vroege Vogels en Klokhuis, opent het bloembollenweekend samen met wethouder Daphne Bijvoet, duurzaamheid en de kinderen van de Culemborgse kinderraad. Op vrijdag 6 oktober tussen 11.00 en 12.00 planten zij bloembollen in het centrum van Culemborg.

Het is de aftrap van de campagne het Nationale Bloembollenweekend die is opgezet in samenwerking met Stichting Steenbreek, Stichting The Pollinators en Bee Foundation. De opzet is om het planten van bloembollen in het najaar te promoten.

Het evenement begint op de Varkensmarkt en eindigt met de kinderraad die bloembollen plant op ’t Jach. Kom je ook kijken?

Vroege voorjaarsbollen als het sneeuwklokje helpen hommels en bijen aan te sterken in het voorjaar.

Meer insecten nodig

Ada Wille, landschapsarchitect, is het brein achter de bloembollencampagne. Aanleiding is de enorme afname van insecten in de afgelopen jaren. ‘In het vroege voorjaar is het tegenwoordig eerder warm. Boven de 15 graden worden de insecten wakker en bijen en hommels gaan vliegen. Doordat er dan onvoldoende voedsel (nectar en stuifmeel) is, raken ze uitgeput en gaan ze vaak dood.’ Met het planten van voorjaars bloembollen krijgen hommels en bijen in het voorjaar voldoende voedsel. Hommels, bijen of andere insecten zijn nodig voor de bestuiving van bloemen. ‘Uit onderzoek blijkt dat de afname van insecten zo’n 75 procent is. Het is nu dus alle hens aan dek.’

‘Het is een eer dat de nationale bloembollenweekend in onze mooie stad wordt ingeluid. Uiteraard werken we hier als stad graag aan mee om dit landelijk onder de aandacht te brengen. Voor ons als gemeente is het stimuleren van biodiversiteit ontzettend belangrijk. Op steeds meer plekken maakt steen plaats voor groen.’

Wethouder Daphne Bijvoet.

Toegankelijk

Het bedenken van een campagne leidde uiteindelijk tot een bloembollenactie. ‘Als je vroege voorjaarsbollen plant, zoals blauwe druif, sneeuwklokje, krokus, dan help je de bijen en hommels door die moeilijk periode in het voorjaar heen. Het mooie is dat bollen planten voor iedereen toegankelijk is, kinderen, volwassenen, ouderen, bedrijven.’ Dankzij de kweker JUB Holland, Stichting Steenbreek en The Pollinators kon de landelijke campagne op touw gezet worden. ‘Iedereen kan er makkelijk aan bijdragen en Nederland is echt een bollenland; iedereen kijkt in het voorjaar uit naar die eerste krokus of sneeuwklok.’

Tom van de Beek van The Pollinators is blij met de opzet van de campagne: ‘door middel van deze laagdrempelige campagne werken we aan meer bewustwording van het belang van bestuivers en biodiversiteit. We zetten mensen aan om actief aan de slag te gaan en dan is het ontzettend goed om in het najaar bollen te planten en vol verwachting uit te kijken naar het vroege voorjaar en jouw krokus of sneeuwklokje te zien bloeien. Vooral als er dan ook nog eens een wilde bij nectar en stuifmeel komt snacken’.

Versnellen

‘Door op deze manier aandacht te besteden aan bloembollen hopen we dat veel mensen in november voorjaarsbollen gaan planten die dan in het voorjaar gaan bloeien’, zegt Wille. ‘Ik ben heel blij met deze landelijke campagne. We moeten met alle middelen proberen de neergang in biodiversiteit en insectensoorten om te buigen. Het gaat echter te langzaam, we moeten versnellen.’ Wille hoopt dat ook scholen zich aansluiten bij het initiatief en daarop inspelen. ‘We willen met deze campagne iedereen bewust maken van de noodzaak. Bijen en hommels zijn essentieel voor het ecosysteem. Ik heb het idee dat de noodzaak van het vroeg planten van voorjaarsbollen nog niet zo op het netvlies staat, ook niet van de professionals, zoals de hoveniers.’

Biologische bollen

Het is overigens wel de bedoeling dat mensen biologische bollen kopen en planten. Deze zijn gegarandeerd vrij van chemische middelen die giftig zijn voor insecten. ‘Koop liever wat minder, maar wel biologische bloembollen’, aldus Ada Wille.

Het Nationale Bloembollenweekend loopt gelijk op met de campagne ‘Plant je mee’ waarin het najaar als ideaal plantseizoen wordt gepromoot. Onder meer het planten van voorjaarsbloembollen in deze periode wordt aanbevolen.

Op de website www.bloembollenweekend.nl staat de meest actuele informatie over het Nationale Bloembollenweekend.

 

Datum plaatsing: 20-09-2023