Voor een groot deel van de woningeigenaren in de binnenstad is het nu mogelijk om zonnepanelen te plaatsen. Wel is er nog steeds een vergunning nodig en zijn er een paar voorwaarden. Hiermee wil de gemeente verduurzamen toegankelijker maken voor monumenteigenaren en bewoners binnen het beschermd stadsgezicht.

Om het verduurzamen toegankelijker te maken is – in opdracht van Wethouder Daphne Bijvoet – de Werkgroep Duurzame Monumentenzorg Culemborg opgericht. In de werkgroep werken gemeente, Omgevingsdienst Rivierenland, energieadviseurs, monumentencommissie en bewoners samen aan een sneller en simpelere vergunningstrajecten voor energie besparende maatregelen. Ook kijken ze samen kritisch naar de huidige regelgeving. Dit alles met behoud van historische waarden.

Dakvlakkenkaart

Om de historische waarden te kunnen waarborgen zijn alle daken zijn ingedeeld in een categorie. Het grootste deel van de daken zitten in de categorie ‘groen’ weergegeven, wat betekent dat zonnepanelen mogelijk zijn mits de aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Een aantal daken zijn ingedeeld in de categorie oranje of rood. Dan zijn zonnepanelen in principe niet mogelijk. Wel is altijd een gesprek mogelijk met de Werkgroep Duurzame Monumentenzorg Culemborg om te kijken wat er wél kan.


Belangrijkste voorwaarden

De zonnepanelen moeten volledig (mat)zwart van aaneengesloten in een rechthoek gelegd worden.

Gratis vergunningaanvraag

Gemeente Culemborg vergoedt (voorlopig) de leges. Dat zijn de kosten die verbonden zijn bij de vergunningsaanvraag.

Campagne

Om de nieuwe regelgeving meer bekendheid te geven start Culemborg Duurzaam en gemeente Culemborg deze week een campagne. Woningen binnen beschermd stadsgezicht ontvangen een flyer en online worden berichten en video’s verspreid.

Lees meer: www.culemborgduurzaam.nl/zon

 

Datum plaatsing: 26-2-24