Er is een nieuwe speeltuin geopend bij de Brede School Oost aan de Parkstrook. Het is een prachtige speeltuin geworden met aandacht voor de natuur. Het speeleiland is een samenspeelplek die ook toegankelijk is voor kinderen met een beperking. Elk aspect van het eiland is ontworpen om de verbeelding te stimuleren, de zintuigen te prikkelen en echt in het groen te spelen.

Met de energie van betrokken ouders, de steun van de Brede School Oost, De Palster en ElkWelzijn is het natuurlijke speeleiland ontworpen. Het is voor het eerst dat het SamenSpeelFonds een samenspeelplek met een gemeente realiseert.

Parkstrook: groene verbinding

De parkstrook zelf is een belangrijke groene verbinding tussen de Weidsteeg en de Zump. Het heeft een belangrijk aandeel in de leefbaarheid van de buurten Voorkoop en Terweijde als het gaat om vermindering van hittestress en opvang van water. Het is een aantal jaren terug ook heringericht om meer water te kunnen bufferen bij hevige regenval. Het is een plek waar mensen een ommetje lopen en elkaar kunnen ontmoeten. Ook is het biodivers aantrekkelijk doordat het park diversiteit heeft in lagen.  Er is water, gras, lage beplanting (struiken), rietkragen en kleine en grote bomen. Twee jaar terug is er al een vlinderidylle aangelegd naast de Brede school.

De speeltuin is vrij toegankelijk.

Bron: gemeente Culemborg

Datum plaatsing: 20-6-24