Met het slaan van een piketpaal werd zaterdag 15 juni feestelijk de oprichting van Coöperatie Warm Westerkwartier gevierd. 

Bewoners uit de wijk het Westerkwartier willen hun huizen via een eigen warmtenet gaan verwarmen. Daarvoor willen ze warmte uit gezuiverd afvalwater van de rioolzuivering als bron gaan gebruiken. Water dat naast het Westerkwartier, door een pijpleiding langs de spoordijk naar de Lek wordt afgevoerd. Met dit warmtenet willen de initiatiefnemers onafhankelijk zijn en als buurtbewoners samen zelf hun kwartier toekomstbestendiger maken.

Een haalbaarheidstudie heeft laten zien dat het warmtenet technisch en financieel mogelijk is en dat er voldoende interesse is om het te realiseren. De initiatiefnemers hebben voor de ontwikkeling van dit warmteproject een coöperatie opgericht waarbij de buurtbewoners zich kunnen aansluiten (meer informatie op www.warmwesterkwartier.nl). Tijdens de bijeenkomst gaven de initiatiefnemers uit de wijk inzicht in de laatste stand van zaken. De aftrap werd besloten met een cabareske blik op de wereld van de warmtewinning door Theo Elferink en een toost op de toekomst.

Website: https://www.warmwesterkwartier.nl/

Bron: Warm Westerkwartier

Datum: 20-6-24