Wat betekent het  afscheid nemen van aardgas? Sinds vorig jaar buigen bewoners van Voorkoop zich over die vraag. Want in 2050 verdwijnt fossiele energie, en dus ook aardgas, uit Nederland. Het is belangrijk om nu al te bedenken of we andere duurzame energiebronnen, zoals zon of aardwarmte, kunnen gebruiken. Om ook in de toekomst onze huizen te kunnen verwarmen. Daarom onderzoeken bewoners van de wijk Voorkoop wat stoppen met aardgas voor hun huishoudens zou betekenen. Ook verkennen zij welke alternatieven er zijn. Samen met Woningcorporatie KleurrijkWonen, netbeheerder Liander, energiecoöperatie Vrijstad Energie en de gemeente Culemborg gaan zij aan de slag met het maken van een buurtwarmteplan.

Werkwijze
Om ervoor te zorgen dat de 1500 huishoudens van de wijk Voorkoop allemaal konden meedenken, zijn er in het voorjaar van 2019 negen informatieavonden georganiseerd. Alle huishoudens kregen daarvoor persoonlijk een uitnodiging. Daarna hebben bewoners met elkaar drie werkgroepen gevormd. Eentje over techniek. Eentje over financiën en eentje over communicatie. Die werkgroepen werken nu aan het maken van een buurtwarmteplan. Door onder andere deze pagina houden zij Voorkopers en andere geïnteresseerde Culemborgers op de hoogte.

Download de nieuwsbrief van april 2020 hier.
Let op! De inloopspreekuren vervallen helaas voorlopig in verband met corona.