Twintig ideeën zijn er ingebracht om Culemborg groener en vooral minder grijs te maken. Bewoners konden via platform.culemborg.nl hun stem uitbrengen op het beste idee. De vijf winnende projecten zijn inmiddels bekend en krijgen een geldbedrag van maximaal € 1000,- om het idee uit te voeren. In totaal zijn er 132 stemmen uitgebracht.

De vijf winnaars zijn:

  1. Pleintje Sleutelbloem voor nr. 7
  2. Een speels en kleurig Krokuspad
  3. Geveltuintje Slotstraat
  4. Verstopstruiken speeltuin Bovenwielstraat
  5. Pleintuintje P.J.W. Beltjeslaan

Met de winnaars wordt contact opgenomen.

Ruil grijs naar groen

Ruil grijs naar groen haakt aan op de landelijke campagne Maak Grijs Groener. Maak Grijs Groener is een initiatief van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel en LIFE IP All4Biodiversity. Het Deltaplan is een beweging van meer dan 100 organisaties, waaronder boerenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen, overheden en natuurorganisaties, die zich inzetten voor het herstel van biodiversiteit.

Platform Culemborg

Platform Culemborg is een digitale plek waar je makkelijk online je mening geeft over plannen voor Culemborg. Op het platform staan plannen en projecten van de gemeente. Afhankelijk van het soort project of vraag zetten wordt het platform ingezet om ideeën te verzamelen, meningen te peilen, te discussiëren en enquêtes te houden. Meld je ook aan en laat je stem horen. Moment worden er ideeën verzameld voor de omgevingsvisie. Deel je idee in de wijkprikker.

 

Datum plaatsing: 1-8-22