Maatschappelijke-, publieke- en sportorganisaties en het midden- en kleinbedrijf (MKB) die in de problemen zijn gekomen door de sterk gestegen energieprijzen, kunnen tot en met 13 april 2023 een bijdrage aanvragen uit het Winterfonds.

De provincie stelde eerder bijna 140.000 euro beschikbaar om deze groep te helpen met de gestegen energiekosten. Na de eerste aanvraagronde hebben we circa 50.000 uitbetaald.

Omdat er nog budget over is, stellen we het Winterfonds opnieuw open. De subsidie is bedoeld voor de grootste nood op korte termijn. Tot en met 13 april 2023 kunnen bedrijven en organisaties die dat nog niet gedaan hebben de bijdrage aanvragen. Lees onderstaande voorwaarden goed door. Vragen kunt u stellen via mail naar winterfonds@culemborg.nl.

Winterfonds aanvragen

Voorwaarden

Algemeen:

 • Per aanvrager keren we niet meer uit dan maximaal de meerkosten van de energielasten in de periode 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 ten opzichte van de energielasten in de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021.
 • Bij overschrijding van het budget vanwege het aantal aanvragen of vanwege het totaalbedrag dat wordt aangevraagd is het bedrag dat wordt uitgekeerd het totaalbudget van 137.791 euro gedeeld door het totaal aantal aanvragen.
 • De aanvraag moet ingediend worden in de periode van 23 maart tot en met 13 april 2023. Aanvragen die zijn ingediend buiten deze periode worden niet in behandeling genomen.

Documenten:

U dient de aanvraag in via het online formulier. Deze moet volledig en naar waarheid ingevuld zijn. U heeft de volgende documenten nodig tijdens het aanvragen:

 • Een overzicht van de meerkosten van de energielasten in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Dit is tevens het maximale subsidiebedrag dat aangevraagd kan worden.
 • Een kopie van het (variabel) energiecontract dat geldt voor de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022.
 • Een kopie van een energienota(‘s) betaald in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 en 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021.

Voorwaarden organisatie:

Een organisatie die gebruik wil maken van een uitkering uit het Winterfonds moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De organisatie is een maatschappelijke organisatie, zoals een stichting of vereniging of andere instelling zonder winstoogmerk die een maatschappelijk doen nastreven).
 • Of de organisatie valt onder het midden- en kleinbedrijf (maximaal 250 fte in dienst) én een netto omzet van maximaal € 50 miljoen en/of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen.
 • ZZP’ers en eenmansbedrijven hebben een eigen energierekening op naam van het bedrijf en dit bedrijf mag niet gevestigd zijn op hun thuisadres.
 • De organisatie is geen filiaal van een landelijke keten.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie maakt gebruik van een gebouw in Culemborg.
 • De organisatie heeft een eigen energierekening voor het gebouw waar de activiteiten worden uitgevoerd op naam van de betreffende (rechts)persoon bij de KvK ingeschreven organisatie.
 • De organisatie had in 2022, of een gedeelte daarvan, een variabel energiecontract.
  De organisatie moet verklaren dat zij redelijkerwijs alle mogelijke inspanningen hebben verricht om het energiegebruik te verlagen.

Winterfonds aanvragen

Bron: gemeente Culemborg

Datum plaatsing: 27-3-23